Vse višje cene fosilnih goriv kličejo po žepu prijaznejših načinih ogrevanja
| Članek je bil prebran 717 krat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Fosilna goriva so vsa goriva, ki v svoji sestavi vsebujejo ogljikovodike. Mednje sodijo nafta, zemeljski plin in premog. V preteklosti so imela fosilna goriva prevladujoč položaj, zlasti na račun dostopnih oziroma sprejemljivih cen. Tako so fosilna goriva pomembno vplivala tako na razvoj industrije, pomembno vlogo pa so imela tudi pri ogrevanju gospodinjstev. V zadnjih letih se položaj fosilnih goriv hitro spreminja, saj je v razmeroma kratkem času močno zrastle njihova cena. Dodaten zadržek pri uporabi fosilnih goriv je tudi njihov negativen vpliv na okolje, saj pri sežiganju fosilnih goriv nastajajo številne okolju škodljive snovi, med drugim ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, žveplovi in dušikovi oksidi, prašni delci, itd. Sežiganje fosilnih goriv pripomore tudi k ustvarjanju kislega dežja in fotokemičnega smoga, ki sta pogubna za naravo. Vse to so v zadnjih letih pomisleki, zaradi katerih se razvoj vse bolj usmerja v izkoriščanje drugačnih virov energije.

ogrevanjePri ogrevanju domačih gospodinjstev se tako veliko ljudi odloča bodisi za toplotne črpalke ali pa za peči na pelete. Ponudba toplotnih črpalk, ki jih je več vrst, je tako na primer pri nas zelo raznolika in pri številnih obnovah ali novogradnjah se lastniki tako namesto ogrevanja na fosilna goriva raje odločajo za investicijo v drugačne ogrevalne sisteme, ki bodo na dolgi rok pomenili prihranek pri ogrevanju. Številna gospodinjstva namreč navajajo, da je strošek ogrevanja najvišji izmed vseh preostalih stroškov, zato je normalno, da si želijo ljudje ta strošek kar se da znižati. Seveda je pri investiciji v ogrevalni sistem, ki ne deluje na fosilna goriva, potrebno pričakovati, da se nam vložena sredstva povrnejo na dolgi rok, torej čez nekaj let. Kljub temu pa se mnogi ljudje raje odločijo za alternativne ogrevalne sisteme, saj napovedi za gibanje cen fosilnih goriv niso nič kaj optimistične. V prihodnosti je tako mogoče pričakovati postopno višanje cen, kar pomeni, da bo ogrevanje na fosilna goriva tudi za gospodinjstva vse dražje. Ogrevanje s fosilnimi gorivi je tako vse manj aktualno, pa tudi zaloge fosilnih goriv je vse manj. Z njimi se bo v prihodnje zato gotovo moralo ravnati čim bolj gospodarno, toda to najverjetneje ne more pripomoči k ustavljanju rasti cen. Nove tehnologije tako lahko povečajo izkoristek fosilnih goriv, kljub temu pa strokovnjaki ugotavljajo, da tudi, če bomo ljudje fosilna goriva uporabljali zmerno in preudarno načrtovali potrebe po energiji, bodo zaloge zemeljskega plina in nafte zadoščevale samo še za nekje med 43 in 60 leti. Podatki torej kažejo na to, da bo potrebno v prihodnosti razmisliti o alternativi, ki bo učinkovito in uspešno nadomestila potrebe po fosilnih gorivih.

So odgovor toplotne črpalke?

Številni so prepričani, da so prava pot toplotne črpalke, ki jih odlikuje izjemna energetska učinkovitost in manjša poraba, prav tako pa niso tako obremenjujoče za okolje. Obstaja seveda več vrst toplotnih črpalk, zato je njihova začetna cena odvisna od tipa toplotne črpalke in nekaterih drugih dejavnikov. Ne glede na dokaj visoke začetne cene, pa je mogoče pri številnih obnovah in novogradnjah že opaziti toplotne črpalke, kar pomeni, da so ljudje počasi že začeli razmišljati o tem, kako na dolgi rok znižati stroške ogrevanja. Dodatna spodbuda za takšno odločitev so tudi subvencije, ki jih podeljuje EKO sklad, s katerimi je cena toplotne črpalke nekoliko bolj dostopna.

Preverite tudi, koliko vas bo stal najem stanovanja v evropskih prestolnicah! Več!

© 25. 06. 2018 - Sct-Stanovanjski.si. Oglaševanje.